top of page
Upadłość firm

Działalność gospodarcza związana jest z ryzykiem. Ryzyko wynika natomiast z kondycji gospodarki jak i podmiotów będących w obrocie gospodarczym. Kondycja gospodarki w obecnym kształcie zależy nie tylko od krajowych czynników, ale i globalnych. Przedsiębiorca nie zawsze jest w stanie przewidzieć negatywne skutki swojej działalności jak i innych podmiotów. Furtką do wyjścia z sytuacji niewypłacalności firmy jest złożenie wniosku o ogłoszenie jej upadłości. 

Świadczymy usługi w zakresie prawa upadłościowego oraz restrukturyzacji zadłużenia. Doradzamy nie tylko przy procesie wszczęcia postępowania upadłościowego ale również doradzamy jak prowadzić już wszczęte postępowania upadłościowe. 
Świadczymy pomoc zarówno na rzecz wierzycieli jak i dłużników.  

Nasza oferta obejmuje

  • reprezentacja wierzycieli i dłużnika na każdym etapie postępowania upadłościowego,
  • przygotowanie pism procesowych i innych dokumentów,
  • przygotowanie projektów wniosków o ogłoszenie upadłości,
  • doradztwo przy nabywaniu aktywów od syndyka,
  • doradztwo członkom zarządów w zakresie ich obowiązków i odpowiedzialności w przypadku zaistnienia niewypłacalności spółki lub zagrożenia niewypłacalnością,
  • doradztwo w zakresie pozasądowej restrukturyzacji zadłużenia.

Dziękujemy za przesłanie!

Wyślij zapytanie

bottom of page