top of page
Restrukturyzacja
Prawo upadłościowe dzieliło się dotychczas na postępowanie w przedmiocie likwidacji firmy, jak i jej naprawy. Postępowanie naprawcze miało na celu zachowanie dotychczasowego przedsiębiorstwa dłużnika w ramach układu z wierzycielami. Obecnie prawo upadłościowe zostało niejako rozdzielone z prawem naprawczym, które otrzymało nową nazwę tj. prawo restrukturyzacyjne. Nowe prawo restrukturyzacyjne ma tę samą funkcję - naprawczą. Podstawowym celem postepowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika w drodze zawarcia układu z wierzycielami. Nowe przepisy diametralnie zmieniają możliwości działania podmiotów gospodarczych, które znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Przedsiębiorcy mogą w ramach otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego skorzystać z czterech postępowań restrukturyzacyjnych:
- postępowanie o zatwierdzenie układu,
- przyśpieszone postepowanie układowe,
- postepowanie układowe,
- postepowanie sanacyjne,
 
Zarówno wierzyciele jak i dłużnik w zależności od postępowania, mają możliwość wpływania na doradcę restrukturyzacyjnego, który będzie pełnił funkcję nadzorcy, zarządcy lub syndyka.

Wyślij zapytanie

Dziękujemy za przesłanie!

bottom of page