top of page

Zaangażowanie społeczne

Działania z zakresu pro bono realizujemy w ramach wolontariatu. Aktywnie angażujemy się w akcje wolontariackie organizowane przez nas lub zaprzyjaźnione organizacje. Akcje te mają na celu pomoc konkretnej grupie osób, lub konkretnej osobie. Inną formą pomocy jest edukacja społeczna w zakresie obowiązujących norm prawnych i orzecznictwa sądowego.  Wspieramy młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym.ionka, preferowana przez projektantów. Przejrzysta, idealna dla tytułów i paragrafów.
AdobeStock_234245518.jpeg

Jeżeli możemy Ci pomóc napisz do nas

Dziękujemy za przesłanie!

bottom of page