top of page

Rejestracje i upadłości przedsiębiorstw w 1 kwartale 2023 rokuW pierwszym kwartale 2023 roku zarejestrowano 96 274 przedsiębiorstwa, w porównaniu do 92 882 w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wzrost liczby rejestracji zaobserwowano w większości sektorów gospodarki: zakwaterowanie i gastronomia (10,4%), handel, naprawa pojazdów samochodowych (9,3%), transport i gospodarka magazynowa (4,9%), budownictwo (2,1%), informacja i komunikacja (1,8%) oraz przemysł (1,5%). Jedynie sektor usług odnotował spadek o 2,3%.

Największy wzrost rejestracji wystąpił w przypadku oddziałów zagranicznych przedsiębiorstw (25,4%), natomiast spółki komandytowo akcyjne zanotowały ponad 20-krotny spadek. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stanowiły 83,1% wszystkich rejestracji przedsiębiorstw, a spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 14,5% (w porównywalnym okresie 2022 roku udziały wynosiły odpowiednio 80,4% i 16,6%).


W pierwszym kwartale 2023 roku ogłoszono upadłość 122 przedsiębiorstw, co stanowiło wzrost o 38,6% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Liczba upadłości wzrosła w sektorze handlu, naprawy pojazdów samochodowych (27 w porównaniu do 11), usługach (25 w porównaniu do 13), przemyśle (26 w porównaniu do 16), zakwaterowaniu i gastronomii (9 w porównaniu do 5) oraz w pozostałych sekcjach (6 w porównaniu do 3). Natomiast spadek liczby upadłości odnotowano w sektorze transportu i gospodarki magazynowej (1 w porównaniu do 7), budownictwie (23 w porównaniu do 26) oraz informacji i komunikacji (5 w porównaniu do 7).

Pod względem formy prawnej większa liczba upadłości miała miejsce we wszystkich formach prawnych, np. dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością wyniosła 87 w porównaniu do 60 przypadków, a dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą było to 15 w porównaniu do 11 przypadków. Spośród podmiotów, które ogłosiły upadłość, 71,3% stanowiły spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (w porównaniu do udziału 68,2% w I kwartale 2022 roku), a 12,3% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (w porównaniu do udziału 12,5% w I kwartale 2022 roku).

3 wyświetlenia0 komentarzy

Σχόλια


bottom of page