top of page

Przebieg postępowania upadłościowego zmierzającego do oddłużenia


Postępowanie zmierzające do oddłużenia w ramach postępowania upadłościowego możemy podzielić na :

  1. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości

  2. Postępowanie upadłościowe

  3. Postępowanie oddłużeniowe


Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości rozpoczyna się od złożenia przez uprawnioną osobę wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. SKutkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz ustanowienie syndyka.


Postępowanie upadłościowe rozpoczyna się do wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Jego celem jest likwidacja masy upadłości (majątku upadłego dłużnika jeżeli istnieje). Następnie syndyk powinien sporządzić wniosek o ustalenie planu spłat pełniącego funkcję listy wierzytelności. Następnie Sąd ustala plan spłat, lub umarza zobowiązania upadłego bez planu spłat. W tym zakresie badana jest moralność płatnicza upadłego. W przypadku ustalenia planu spłat następuje podział funduszy masy upadłości na podstawie planu spłat (o ile zostały zgromadzone).


Postępowanie oddłużeniowe oznacza wykonanie spłat w ramach planu spłat. Gdy dłużnik nie wykonuje planu spłat możliwe jest uchylenie planu spłaty. Po wykonaniu planu spłat następuje umorzenie zobowiązań w drodze postanowienia Sądu.

6 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page