top of page
AdobeStock_92912033.jpg
AdobeStock_284444050.jpeg

W ciągu ostatnich 20 lat komputery zrewolucjonizowały świadczenie usług prawnych. Rewolucja obejmuje nie tylko zasięganie informacji o prawie przez obywateli, ale i przez profesjonalistów tj. adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów, komorników czy syndyków. Dlatego tak trudno absolwentom prawa w dzisiejszym świecie wyobrazić sobie funkcjonowanie na rynku usług prawnych, bez wsparcia systemu informacji prawnej. Digitalizacja informacji prawnej umożliwia szerszy, ale i szybszy do niej dostęp.

Obecnie badania nad cyfrową informacją prawną po rozpropagowaniu technologii sieci semantycznej wkraczają w nowy wymiar dzięki algorytmom sztucznej inteligencji. Konstruowane są zaawansowane systemy argumentacyjne oraz technologii DEEP Q&A, której przykładem jest system IBM Watson.

Rozwój nowych algorytmów sztucznej inteligencji zastosowanych w usługach prawnych doprowadzi nie tylko do odciążenia profesjonalistów działających w sektorach związanych z usługami prawnymi i biznesowymi, ale i doprowadzi do usprawnienia usługi prawnej i obniżenia jej kosztów. W okresie długofalowym zawody prawnicze w obecnym kształcie prawdopodobnie w znacznym stopniu znikną z rynku.

Ponadto podstawowe zaoferowanie zestandaryzowanych wzorów dokumentów prawnych i pism (w tym w upadłości), odniesie sukces komercyjny jako usługa nie tylko utowarowiona, ale i niezbędna, potrzebna w dobie dzisiejszej cyfryzacji usług prawnych.

Dlatego rozwijamy technologie sztucznej inteligencji w usługach prawnych i tworzymy w tym zakresie aplikacje.

bottom of page